Nieuws

Eindejaarsbericht en uitnodiging jaarvergadering Watersportverbond
31-01-2024

Aan de Besturen van de Watersportverenigingen in de Provincie Overijssel en in de Noordoostpolder.

Onderwerp: Actualiteit van het dossier Keteldelta, het
eindejaarsbericht 2023 en de uitnodiging voor de jaarvergadering

Beste dames en heren, beste watersporters,

De afgelopen weken is het dossier IJssel-Vecht delta en daarmee het
Ketelmeer plotseling actueel geworden. In het kader van waterveiligheid
is binnen het Waterschap Drents-Overijsselse Delta een eerste schets
ontwikkeld om de wankele veiligheid bij hoog water van met name Kampen
en Zwolle te verbeteren. Het lijkt de ontwerpers een goed idee om het
Ketelmeer, als remming bij stormvloeden, vol met eilanden te leggen. Het
Ketelmeer wordt daarmee een ondiepe rivierdelta met tientallen geulen en
natuureilandjes. Dit te ontwikkelen natuurgebied begint iets ten zuiden
van Urk en gaat via het Ketelmeer naar de monding van het Zwarte Water.
Zo is de bedoeling. Volgens de ontwikkelaars biedt dit gebied volop
kansen voor de watersport.

Begrijpelijkerwijs heeft dit plan gezien de vele eilanden binnen de
verenigingen tot enige beroering geleid, hoewel dit idee nog lang niet
de status van een plan heeft. Het Regioteam wil zo spoedig mogelijk
helder hebben hoe de verdere planontwikkeling verloopt en hoe de
gebruikers daarbij betrokken worden. Samen met de verenigingen willen we
een programma van eisen opstellen, waarmee we de gesprekken aan kunnen
gaan.

_ _

_Wij hebben daarom het Waterschap Drents-Overijsselse Delta bij monde
van de heer Bert Bijkerk uitgenodigd voor onze jaarvergadering op 12
maart met het verzoek om het idee nog een keer voor ons te presenteren.
Het Waterschap heeft daar positief op gereageerd. Wij zullen voor dit
dossier ruim voldoende tijd reserveren. _

Verder ontvangen jullie het eindejaarsbericht 2023. Het verslag geeft op
hoofdlijnen een overzicht van de actuele stand van zaken. We zouden het
prettig vinden als je het bericht op de website van de vereniging kunt
plaatsen en/of aan de leden toe kunt sturen. We komen nog steeds
watersporters tegen die geen idee hebben wat een Regioteam al zo voor
hen doet. Bij voorbaat dank.

Tot slot. Wij houden onze jaarvergadering op dinsdag 12 maart. Omstreeks
14 februari 2023 ontvangen je het jaarverslag, het werkplan en een
uitnodiging. Mocht je vooraf nadere informatie over een bepaald
onderwerp willen hebben mail of nog beter bel dan even. Het mailadres en
het telefoonnummer tref je aan onderaan de mail.

Als Regioteam wensen we jullie prettige feestdagen en een mooi
watersportjaar 2024 toe.

Met vriendelijke groet namens de leden van het Regioteam,

Jan van Esseveld

Regiovertegenwoordiger Overijssel en Noordoostpolder

mobiel 0651427800Overlijden van Rob Feijnenbuik
15-08-2023

We zijn bedroefd na het bericht van het overlijden van Rob Feijnenbuik. Wij wensen Gerda, kinderen, kleinkinderen en een ieder die hem lief had heel veel sterkte met dit verlies.

De afscheidskaart van Rob kunt u downloaden door op deze link te klikken.

Bestuur WSV Het KoggeschipOud-lid Jo de Wilde overleden
18-06-2023

Wij zijn verdrietig door het bericht
dat ons oud-lid Jo de Wilde is overleden.

Hij is aangekomen in zijn thuishaven.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en iedereen die hem lief had heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Rust zacht Jo.

Bestuur en leden

Tekst van de rouwkaart:
Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 21 juni van 9.45 tot 10.15 uur in de Bazuinkerk, Cello 1 in Kampen.
Aansluitend is de afscheidsdienst en zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Bovenbroek.
Daarna bent u van harte welkom in de Bazuinkerk om ons te ontmoeten.
Eindejaarsbericht 2022 Watersportverbond
19-12-2022

Schoon, toegankelijk en veilig vaarwater. Wij zijn er zuinig op. Het is een zeer leerzaam jaar geweest voor het Regioteam. Meer dan ooit weten we als Regioteam wat we inhoudelijk belangrijk vinden. We weten nog beter dan voorheen dat samenwerking echt loont. Dit eindejaarbericht laat zien dat we met veel partijen samen werken. Samen ben je sterk. Laat 2023 daarom maar komen. Lees meer...


ALV 2020
09-03-2020

Het bestuur van WSV Het Koggeschip nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op donderdag 2 april 2020 aanvang 20:00 uur in De Vinkehorst, Burg. v. Engelenweg 100, IJsselmuiden.


Ze zijn weer downloadbaar
04-03-2020

Voor de liefhebbers onder ons... ze zijn weer te downloaden hoor, de digitale versies van Scheepspraet 2 (zomer) en Scheepspraet 3 (winter) 2019. En voor de mensen die er helemaal geen genoeg van kunnen krijgen is de laatste Digitale Scheepspraet (december 2019) ook te downloaden.

Veel leesplezier!

Hier > klikken < voor het overzicht.


BELANGRIJKE DATA
04-03-2020

Pak uw agenda er maar bij en neem ze gerust over... deze belangrijke data voor ALLE leden van WSV Het Koggeschip:

Zaterdag 7 maart 2020
> Winterrondvaart met De Veerman

Donderdag 2 april 2020
> Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 18 april 2020
> Gezamenlijke werkdag leden WSV Het Koggeschip

Zaterdag 25 april 2020
> Opening Vaarseizoen

Vrijdag 11 t/m zondag 13 september 2020
> Toertocht 2020

Zaterdag 9 januari 2021
> Nieuwjaarsreceptie 2021


EEN UITNODIGING... NOG EEN KEER
04-03-2020

Nog even dit berichtje voor de mensen die deze uitnodiging niet hebben meegekregen:

AANSTAANDE ZATERDAG IS HET ZOVER: WINTERRONDVAART MET DE VEERMAN VAN KAMPEN
Wat: Rondvaart met stamppotten buffet.
Voor Wie: Leden van W.S.V. Het Koggeschip.
Wanneer: Zaterdag 7 maart 2020.
Tijd: Inschepen van 12.15 tot 12.45 uur bij het van Heutzplein in Kampen.
Tot: Ongeveer 16.30 uur.
Opgeven: Voor 6 januari 2020.
Kosten: € 16,00 p.p. en kinderen € 5,00 p.p.. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Meer info: Binnenkort in de Digitale Scheepspraet, spreek één van de Evenementen Commissieleden aan of stuur een mail naar ec@wsvhetkoggeschip.nl.


SLECHT WEER EN HOOG WATER OP KOMST
08-02-2020

Een waarschuwing voor eigenaren van boten op... èn in het water: er is slecht weer en hoog water komst. Let op uw touwen, winterkleden, afdekzeilen enz. Er bestaat een kans dat het hoog water blijft de rest van de komende week. Dit is haast zeker vanwege de combinatie met de westenwind ????????. Indien de balgstuw dicht gaat, dan is het helemaal raak.


INBRAAK IN ONZE HAVEN
22-01-2020

Afgelopen maandag- op dinsdagnacht (20/21 januari) is er ingebroken in de loods en ons havenkantoor 't Praethok. De politie is inmiddels geweest en voor zover we tot nu toe hebben waargenomen, is de grote gereedschapskoffer met apparaten en de kluis met een zeer klein geldbedrag meegenomen. Men heeft aardig huisgehouden en in ieder geval meer schade aangericht dan buitgemaakt. Bent u in de haven, wees dan alert. Let goed op verdachte personen/situaties en vertrouwd u het niet, bel dan met 112. De politie is dan binnen 10 minuten ter plaatse en hiermee verhoogt u de kans dat de inbrekers op heterdaad betrapt worden.


Marcel Sleurink onderscheiden met Gouden Oehoe
24-09-2019

Ons bestuurslid Marcel Sleurink heeft uit handen van de voorzitter van het bestuur van scoutinggroep Martin Gasman het waarderingsteken de Gouden Oehoe van Scouting Nederland gekregen. Dit als dank voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger. De Gouden Oehoe is een draagmedaille met bijbehorend insigne. Van harte gefeliciteerd Marcel... wel verdiend!


Loskoppelen stekkers van stroompaaltjes bij geen gebruik
30-07-2019

Een ieder wordt verzocht om, vanwege vakantie of andere langdurige afwezigheid, niet in gebruik zijnde stekkers van de stroompaaltjes los te koppelen. De aansluitingen zijn beperkt en als enkel de eigen aangebrachte stekkerdoos los gekoppeld wordt lijkt het contactpunt op de paal zelf nog steeds bezet / in gebruik. Dus als u op vakantie gaat, graag dan ook de stekker uit het stroompaaltje verwijderen aub. Namens alle havenmeesters hartelijk dank!


DE KWETSBARE EN JONGE NATUUR VAN HET REEVEDIEP
03-07-2019

Met een volledig bevaarbaar Reevediep hebben de watersporters uit Kampen en omstreken er een prachtige vaarverbinding bij gekregen. Door deze verbinding is het onder andere mogelijk dat het “rondje Kampen” binnen een dag rustig gevaren kan worden. Hopelijk realiseert een ieder die door het Reevediep vaart dat er door een prachtig nieuw stukje unieke natuur wordt gevaren en dat we de geldende regels in dit vaargebied, gelegen naast het domein van onder andere de roerdomp en de karekiet, moeten respecteren willen we dit vaargebied definitief opengesteld houden voor de watersport. Het is daarom dat Stichting De Hanze en de aangesloten watersportverenigingen de geldende regels in het Reevediep nog eens extra onder de aandacht wil brengen:
- Hou je aan de maximumsnelheid;
- Ga niet buiten de gele betonning;
- Ga niet aan wal waar dat niet is toegestaan;
- Neem afval mee naar huis;
- Gebruik de steigers van de sluis alleen als je geschut wilt worden.


Einde klusseizoen
30-06-2019

Aan einde van het 'klus seizoen' stond er nog een lang gekoesterde wens op ons lijst(tje): het opruimen van werkplaats TC. Hier was ± 25 jaar history verzameld. En dat het die dag 30+ graden ???? zou worden, hadden we niet voorzien. Maar het vooruitzicht van een opgeruimde TC-ruimte en een goed verzorgde BBQ (waar we ook de dienst doende havenmeesters voor hebben uitgenodigd) maakte dat we er voor gingen. Alle TC-ers, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!


Eerste juni-storm van dit jaar is een feit...
05-06-2019

Met hulp van havenmeesters Dinand en Henk is vandaag de stormschade van afgelopen nacht hersteld. Er waren veel los geraakte takken op het terrein. Er is zelfs een grote tak op een boot van een passant terechtgekomen. Het hekwerk is beschadigd en een uitgewaaid dakluik van het toiletgebouw is opgeruimd en hersteld. En nu maar hopen dat we dit morgen niet weer aantreffen.Mocht u hem gemist hebben...
04-06-2019

Dan is de 1e Scheepspraet van afgelopen maart 2019 vanaf nu te downloaden via deze link of https://www.wsvhetkoggeschip.nl/scheepspraet. Veel lees plezier!


Koninklijke onderscheiding voor oud voorzitter Het Koggeschip
30-04-2019

Wim Vos, gewaardeerd lid en oud secretaris en vicevoorzitter van W.S.V. Het Koggeschip en voorzitter van De Hanze heeft een koninklijke onderscheiding gekregen.

De dag voor Koningsdag is hij Lid in de orde van Oranje Nassau geworden.

De Hanze, Watersportbond en onze vereniging waren hier aanvrager en ondersteuner voor.

Wim was volkomen verrast.


Op zoek naar nog meer Optimisten...
30-04-2019

Diverse watersport verenigingen hebben kenbaar gemaakt dat er bij de ZC '37 jeugdzeilen is.

Veel nieuwe jongeren hebben zich aangemeld, een prima zaak. Alleen zijn er nu OPTIMISTEN te kort.

Wie heeft nog een OPTIMIST over ter gebruik of overname? Het moet een polyester zijn, in redelijke staat en geen zacht polyester of hout.

Andere boten kunnen wij niet gebruiken. Het gaat dus echt om OPTIMISTEN.

Wat is niet mooier dat je boot die nu al enige tijd ligt, minimaal 20 x gebruikt wordt, en nieuwe zeilers er in leren zeilen.

Heeft u een OPTIMIST te koop of weet u er ergens een te koop liggen? Neem dan contact op met Fre Helleman: 038-3311167.

Dank u wel!


Algemene Leden Vergadering 2019
09-04-2019

Het bestuur van WSV Het Koggeschip nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op donderdag 11 april 2019 aanvang 20:00 uur in De Vinkehorst, Burgemeester van Engelenweg 100 in IJsselmuiden. Attentie: er is géén pin aanwezig in de Vinkehorst.


Hanzerace 2019
27-03-2019

Het Hanzerace Comité nodigt u uit om deel te nemen aan DE HANZERACE 2019 op 18 en 19 mei a.s. Meer info via deze site > www.hanzerace.nl.


NIET VERGETEN: ZATERDAG 13 APRIL ACTIEDAG OP ONZE VERENIGING
25-03-2019

Wie: alle Koggeschippers!!
Wat: ACTIEDAG met diverse werkzaamheden (geschikt voor jong tot oud)
Wanneer: zaterdag 13 april
Tijd: van 8:30 tot 14:00 uur

De technische commissie heeft allerlei werkzaamheden die deze dag uitgevoerd kunnen worden. En denk dan niet, ik kan niks, want met elkaar moeten we ook gezelligheid maken, dus er is altijd iets wat je kunt doen!

We zullen deze dag starten met een kop koffie rond 8:30 uur. Hierna zal de technische commissie de aanwezigen van werkzaamheden voorzien. Zoals gezegd, er is voldoende te doen!

Wilt u zich even opgeven als u komt, zodat wij rekening kunnen houden met de hoeveelheid te zetten koffie. Opgave kan middels een mail naar tc@wsvhetkoggeschip.nl.

We verwachten u allen!!


Binnenkort geen ANWB Waterkampioen meer
01-03-2019

De ANWB heeft aangekondigd om te gaan stoppen met de uitgave van de Waterkampioen. Daarmee komt een eind aan 92 jaar lang het uitgeven van een watersportmagazine dat vroeger ongekend populair was. Het laatste nummer verschijnt op 4 april. Lees meer...


Bedankt, namens de evenementencommissie
25-01-2019

De evenementencommissie heeft een heerlijk avondje uit gehad en wil graag alle Koggeschippers bedanken voor hun bijdrage hiervoor 'in de pet' aan het einde van de toertocht.


Laatste Scheepspraeten van 2018 vanaf nu te downloaden
24-01-2019

Goed nieuws voor degene die ons prachtige verenigingsblad nog niet hebben gelezen of deze graag nog eens zouden willen terugbladeren. De laatste 2 edities van 2018 zijn vanaf nu te downloaden via deze link. Veel leesplezier!


Onderhoudswerkzaamheden Ganzensluis 2019/2020
24-01-2019

De planning is bekend voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Ganzensluis:

April 2019 - start aanbestedingsprocedure.
08 November 2019 - start uitvoering.
31 Maart 2020 - project gereed (uiterste datum).

In de uitvoeringsperiode plant de aannemer zijn werkzaamheden: het is niet zo dat de sluis gedurende deze hele periode gestremd is. Voor de goede orde de provinciale weg N765, de Frieseweg, wordt niet gestremd. Zodra we een aannemer hebben en deze zijn planning uitgewerkt heeft, wordt deze breed gecommuniceerd met de omgeving.


50e editie Boot Düsseldorf
07-01-2019

Een van de grootste internationale watersporttentoonstellingen ter wereld is Boot Düsseldorf. Dit evenement vindt plaats van 19 t/m 27 januari 2019. De beurs beleeft z'n 50ste editie en laat ook dit keer geen watersportwens onbeantwoord. Bestel uw eTickets voor Boot Düsseldorf online want deze zijn 6 euro goedkoper dan aan de kassa. Tevens geven deze kaarten recht op gratis openbaar vervoer in de regio op de dag van het beursbezoek. www.boat-duesseldorf.com


De beste wensen!
24-12-2018

Het bestuur van deze mooie vereniging wenst u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019.


Autobanden opduiken bij de jollensteiger
29-10-2018

Op zaterdagmorgen 27 oktober zijn 4 duikers van duikvereniging de Oester bij ons geweest voor het opduiken van de autobanden bij de jollensteiger. Enkele vrijwilligers van onze vereniging hielpen mee met het aanpakken, afspuiten en afvoeren van de autobanden. En dat was nog een hele klus mag u weten.


Studenten bij Het Koggeschip
29-10-2018

De afgelopen 2 dinsdagen (16 en 23 oktober) zijn er circa 25 studenten te gast geweest bij onze vereniging. Zij gaan in groepen kansen en mogelijkheden voor ons terrein uitwerken. We zijn benieuwd naar de uitkomst en hopen op mooie creatieve ideeën.


Praethok 2018/2019
22-10-2018

Beste Koggeschippers,

Na een prachtig mooi seizoen met geweldig mooi weer, was het weekend van 7 september helaas weer een feit.

De toertocht betekende voor het gros van ons het einde van het vaarseizoen, de lang winter staat weer voor de deur.

Maar het einde van het vaarseizoen, betekent ook automatisch het begin van het winterseizoen. Een periode waarin er geklust wordt, en veel koggeschippers toch elk weekeind wel een rondje maken bij de haven.

Gelukkig hebben wij bij onze haven het Praethok, waar er tijdens het klussen op zaterdag, of na een lekkere wandeling op zaterdagmorgen een heerlijk bakkie koffie gehaald kan worden. Een gehaktbal met satesaus, maar bovenal grote en wilde verhalen worden verteld aan de tafel. Soms echt gebeurd, soms uit een grote duim…

22 september was alweer de eerste zaterdag waarin het Praethok was geopend. We hadden een mooie aanloop en de eerste 15 ballen zijn genuttigd.

Dus hierbij de uitnodiging, bent u aan de haven op zaterdag kom dan lekker langs voor een bak koffie en heerlijke bal gehakt.

Tot ziens in het Praethok!
Jelte Kok & Dennis Diender

PS. Wij hebben reeds een mooie planning gemaakt, maar we kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken die een keer willen helpen op een zaterdag om een bardienst te draaien. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Dennis Diender (dennisdiender@gmail.com).


Schoonmaakactie in onze haven
22-10-2018

In samenwerking met de duikers van duikvereniging 'De Oester' wordt zaterdag 27 oktober een schoonmaakactie georganiseerd. U bent allen niet alleen van harte welkom om te komen kijken, maar zeker ook om te komen helpen. Graag tot dan!


In de herhaling...
04-10-2018

Beste leden en niet leden, graag nogmaals even aandacht voor het volgende... meld u aan, meld u aan:

De vereniging is het gelukt om een vaarbewijscursus tegen gereduceerd tarief te kunnen aanbieden.

Wij hebben twee ervaren en gecertificeerde cursusleiders bereid gevonden om deze cursus bij ons te gaan geven.

De cursus Vaarbewijs 1 geven zij op 5 woensdagavonden. Te beginnen 31 oktober en verder 7, 14, 21 en 28 november 2018. Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur.

De kosten bedragen voor de leden en belangstellende van WSV het Koggeschip € 99,00. Normaal is dat € 159,00 (37,5% korting).

Bij de cursussen zit inbegrepen: 1 introductieavond, 4 lesavonden, 1 cursusboek en online digitale ondersteuning.

U kunt online inschrijven via deze link: klikkerdeklik

De leden mogen een introducee meenemen.
Sleutelplan
28-09-2018

Het zogenaamde 'Najaar-Sleutel-Plan' is weer van start gegaan. Wilt u gebruik maken van het toiletgebouw, dan heeft u daar een sleutel voor nodig.


Ochtendgloren
19-09-2018

"Ochtendgloren in onze mooie haven". Schitterende fotoreportage van.... klikkerdeklik


Cursus 'Vaarbewijs 1' via de vereniging
07-09-2018

De vereniging is het gelukt om een vaarbewijscursus tegen gereduceerd tarief te kunnen aanbieden.

Wij hebben twee ervaren en gecertificeerde cursusleiders bereid gevonden om deze cursus bij ons te gaan geven.

De cursus Vaarbewijs 1 geven zij op 5 woensdagavonden. Te beginnen 31 oktober en verder 7, 14, 21 en 28 november 2018. Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur.

De kosten bedragen voor de leden en belangstellende van WSV het Koggeschip € 99,00. Normaal is dat € 159,00 (37,5% korting).

Bij de cursussen zit inbegrepen: 1 introductieavond, 4 lesavonden, 1 cursusboek en online digitale ondersteuning.

U kunt online inschrijven via deze link: https://botenbezorgdienst.nl/het-koggeschip

De leden mogen een introducee mee nemen.


Compliment? Altijd goed!
30-07-2018

Een compliment doet een mens goed, in dit geval onze havenmeesters. Na een bewogen weekend waarbij zo'n 20 passanten verbleven in onze haven, vonden zij op zondag ochtend een alleraardigst briefje op de leestafel bij het havenkantoor. "Graag gedaan opvarenden van De Westfries... en graag tot een volgende keer".


Spiekbriefje
23-07-2018

Wel makkelijk zo'n spiekbriefje. Deze vaarbewaarkaart is handig, zowel voor ervaren schippers als voor beginnende watersporters. De kaart is bedoeld om vaarders die voor het eerst het water op gaan of vaarders die niet zo vaak varen te helpen met handige tips en de belangrijkste regels. Voor de ervaren vaarders is de Vaarbewaarkaart een soort ‘hoe zat dat ook alweer met…’ Downloaden doe je hier: https://www.varendoejesamen.nl/storage/app/media/veiligheid/Vaarbewaarkaart-varen-doe-je-samen.pdf


Scheepspraet nummer 3 is uit!
20-07-2018

Ons 2 maandelijks verenigingsboekje Scheepspraet is er weer. Met dit keer voor jong en oud veel leesplezier. Speciaal voor degene die (nog) geen lid zijn van onze bloeiende watersportvereniging, maar toch alle Ins & Outs willen weten... check deze link maar eens: https://www.wsvhetkoggeschip.nl/scheepspraet


Zomer werkzaamheden
20-07-2018

Ook in de zomer gaan werkzaamheden uitgevoerd door de Technische Commissie door. Nadat het speeltoestel door verschillende mensen is nagezien, was de conclusie dat deze in zo'n slechte staat verkeerde dat er niet meer veilig op gespeeld kon worden of redelijker wijs was te herstellen. Dus het verwijderen werd door de Technische Commissie zo snel mogelijk in gang gezet. Met veel spontane hulp van mede leden, was ook deze klus snel geklaard. Allen die geholpen hebben: enorm bedankt !


Let op uw spullen!
20-07-2018

De afgelopen tijd zijn er van verschillende boten goederen ontvreemd en is er zelfs een zeilboot opengebroken waar nu het e.e.a. uit ontbreekt. Komt u een onbekende tegen in onze haven, spreek deze persoon dan aan. Mocht deze persoon niets te zoeken hebben, dan zal deze zich herkend voelen en vertrekken. Mocht het toch iemand zijn die iets met onze vereniging heeft, dan is dat een prima moment om elkaar beter te leren kennen.


Binnenkort met vakantie?
20-07-2018

... of gaat u korte periode (één of meerdere dagen) weg? Wilt u dit dan doorgeven aan de dienstdoende havenmeester? Zo kan uw ligplaats tijdens uw afwezigheid gebruikt worden door anderen.


Nieuw Havenreglement
20-07-2018

Er zijn een aantal aanpassingen in het havenreglement doorgevoerd. Het nieuwe havenreglement met de aanpassingen zijn hier te lezen: https://www.wsvhetkoggeschip.nl/downloads


Papieren Scheepspraet nummer 2 downloadbaar
03-07-2018

Voor de mensen die de papieren Scheepspraet nr. 2 (mei/juni 2018) nog niet gelezen hebben... deze is vanaf vandaag een stukje verderop te downloaden. Lees meer...Prijsvraag: bedenk de namen...
13-06-2018

... voor sluizen, brug en inlaat Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Denk mee over namen voor het inlaatwerk, de recreatieschutsluis, de brug N50 en de nieuwe sluis in het Drontermeer.

Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en Isala Delta zijn een paar jaar bezig met het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Begin 2019 wordt het eerste deel van het project afgerond. Dan ook worden de sluizen, de brug en het inlaatwerk overgedragen aan de eindbeheerders. Middels een prijsvraag wordt eenieder uitgedaagd om mee te denken over namen voor deze sluizen, brug en inlaat. De namen die nu gebruikt worden zijn namelijk ‘werknamen’. Het gaat om de volgende locaties:

- Het inlaatwerk (Kamperstraatweg);
- De recreatieschutsluis (Kamperstraatweg);
- De brug die de N50 over het Reevediep leidt;
- De schut- en spuisluis in het Drontermeer.

Lees meer...


Extra watertappunt
06-06-2018

Vandaag hebben we een extra watertappunt op de werksteiger gemaakt. Er moest zelfs een duiker aan te pas komen om dit te realiseren. Wat is het toch fijn dat we een ledenbestand met vrijwilligers hebben waar we een beroep op kunnen doen. Henk, Ton en Dennis, bedankt!


Nieuwe AED op de vereniging
30-05-2018

Sinds vorige week is er een nieuwe AED (Automatische Externe Defibrillator) in gebruik genomen. Hij (zij?) is te vinden bij het havenkantoor in onze haven.Werkzaamheden richting Randmeren
24-05-2018

Mocht je vanaf onze mooie haven aan het Ganzendiep gaan varen richting de Randmeren, houd dan rekening met de volgende werkzaamheden aan de Elburgerbrug, Roggebotsluis en de Nijkerkersluis. Lees meer... klikkerdeklikNieuwe Scheepspraet komt er aan...
18-05-2018

Goed nieuws! De nieuwe Scheepspraet met 24 pagina’s leesplezier is afgelopen week van de persen gerold.. dus nog heel even geduld, binnenkort ligt ‘ze’ in de brievenbus.


Nieuwe website WSV Het Koggeschip is online
03-05-2018

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar eindelijk is het zover... de nieuwe website van WSV Het Koggeschip is online. Wij horen niet alleen graag wat u ervan vindt, maar ook als u iets mist. Schroom niet om dit door te geven aan redactie@wsvhetkoggeschip.nl.


Laatste Nieuws

Onze sponsoren: