Nieuws

Eindejaarsbericht Regioteam Overijssel en Noordoostpolder
21-12-2021

Beste mensen,

Bijgaand ontvangen jullie het eindejaarbericht 2021. Het bericht laat mooi de veelzijdigheid en het belang van de werkzaamheden zien. Er is veel op watersportgebied in Overijssel aan de hand. Op pagina 3 en 4 staat de laatste actuele ontwikkelingen.

Noteer a.u.b. de datum (1 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur) van de jaarvergadering van het Regioteam. Omstreeks 14 februari 2022 ontvangen jullie het jaarverslag. De vorm van de vergadering is vanzelfsprekend afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Corona virus. Gezien de ontwikkelingen is de jaarvergadering meer dan ooit van belang.

Tot slot wensen wij jullie prettige feestdagen en een mooi watersportjaar 2022 toe.

Met vriendelijke groet namens de leden van het Regioteam,
Jan van Esseveld


Download > Eindejaarsbericht Regioteam 2021


Rita van der Kolk overleden
23-11-2021

Verdrietig zijn wij nadat ons het bericht bereikte van het veel te jong overlijden van ons oud-bestuurslid, actief en betrokken lid Rita van der Kolk.

Wij wensen Jan, de (klein)kinderen en iedereen die haar lief had heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Dank je wel voor alles Rita!

Bestuur en leden Watersportvereniging Het KoggeschipJos Diender overleden
12-05-2021

Ons bereikte het droevige bericht dat Jos Diender afgelopen zondag 9 mei is overleden.

Wij wensen Ab en familie veel sterkte met dit verlies

Wegens haar verdiensten voor onze vereniging, waaronder jarenlang havenmeester, was zij een gouden speld drager.

De rouwkaart kunt u bekijken door hier te klikken.


Andere openingstijden Mandjeswaardbrug
17-02-2021

Stichting De Hanze heeft aan de gemeente Kampen gevraagd om in het watersportseizoen 2021 voor de Mandjeswaardbrug dezelfde bedieningstijden te hanteren als voor alle andere provinciale kunstwerken in NW-Overijssel, waaronder ook Kampen valt.

En dit gaat gebeuren!

De bedieningstijden provinciale kunstwerken in NW-Overijssel NW-Overijssel en Mandjeswaardbrug zullen zijn:
Maandag t/m zaterdag 08:00 - 12:30 en 13:00 - 19:00 uur;
Zon- en feestdagen 09:00 - 12:30 en 13:00 - 19:00 uur.


ONZE HAVEN MINDER GOED BEREIKBAAR VANWEGE...
10-09-2020

... GROOT ONDERHOUD AAN DE N765 KAMPEN - RAMSPOL

WAT GAAT ER GEBEUREN?
Er gaan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden aan de N765 Kampen – Ramspol (gedeelte IJsselmuiden - Ramspol). De werkzaamheden bestaat uit het vervangen van asfalt, het opnieuw aanbrengen van markeringen en het volledig vernieuwen van de fietspaden.

WANNEER GAAT HET GEBEUREN?
Op maandag 14 september start men met de werkzaamheden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de hoofdrijbaan van de N765 gefaseerd afgesloten van 14 september t/m 4 november 2020.

OMLEIDINGSROUTE
De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Vanaf maandag 14 september 2020 tot en met vrijdag 6 november 2020 is de N765 afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute voor het doorgaand verkeer gaat over de N50. Aanwonenden en aangrenzende bedrijven blijven zo goed mogelijk bereikbaar.Elburgerbrug weer open voor wegverkeer, maar...
07-09-2020

.... NIEUWE WERKZAAMHEDEN NOODZAKELIJK

Van maandag 31 augustus tot en met donderdag 3 september was de Elburgerbrug afgesloten wegens werkzaamheden. Inmiddels is Elburgerbrug weer open voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden heeft de aannemer, die gespecialiseerd is in het aanbrengen van slijtlagen, geconstateerd dat de schade groter is dan vooraf ingeschat kon worden. Dit betekent dat er extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, welke worden uitgevoerd in de periode 21 september t/m 10 oktober 2020.

Constateringen tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden is naast de schade aan de asfaltlaag ook aanzienlijke schade aan de betonnen tussenlaag geconstateerd. Op basis van proefboringen voorafgaande aan de werkzaamheden kwam dit beeld niet naar voren. De aannemer is op basis van de geconstateerde schade direct samen met de provincie aan de slag gegaan om ook de beschadigde tussenlaag in zijn geheel te verwijderen.

Waarom is het probleem niet direct opgelost?
Er is vanzelfsprekend geprobeerd om de benodigde reparatie binnen de aangegeven afsluittermijn uit te voeren om een tweede afsluiting en daarmee nog meer overlast te voorkomen. De reparatie vereist echter een compleet nieuwe laag mortel -totaal 22.000 kilo- die geproduceerd moet worden en arbeidsintensief is om aan te brengen. Ook moet er rekening gehouden worden met strikte verwerkingsvoorschriften en droogtijden tussen de verschillende lagen waardoor de brug nog dagen langer gestremd zou blijven.

Verkeer kan weer over de brug
Inmiddels kan het verkeer met snelheidsbeperking over de betonnen ondergrond rijden waarop noodbelijning en een kleine noodaansluiting is aangebracht om schade aan auto’s te voorkomen. Ook de scheepvaart met staande mast kan de brug weer zonder bloktijden passeren.

Extra werkzaamheden
Om verdere beschadiging van de aanbruggen -delen grenzend aan het beweegbare deel- te voorkomen en de veiligheid van weggebruikers te kunnen blijven garanderen, moeten de benodigde extra werkzaamheden in ieder geval voor de winter worden uitgevoerd. Dit kan door de brug twee weken volledig af te sluiten met alle ingrijpende consequenties van dien of te kiezen voor een optie die iets langer duurt maar wel doorgaand verkeer mogelijk maakt en minder hinder veroorzaakt. Om overlast tijdens de herstelwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken heeft Provincie Flevoland voor de laatste optie gekozen. De brug wordt van 21 september t/m 10 oktober niet afgesloten, maar er zal sprake zijn van een éénbaans afsluiting. Dat wil zeggen dat tijdens de periode van de werkzaamheden één rijbaan geopend is voor het verkeer. Het verkeer wordt buiten spitstijden geregeld met verkeerslichten. Tijdens de spits zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te regelen. De reguliere scheepvaart ondervindt tijdens de werkzaamheden geen hinder, alleen recreatieve scheepvaart met staande mast moet rekening houden met bloktijden om de brug te passeren.


Van de Evenementencommissie...
28-08-2020

Wat leven we toch in een rare tijd. Gelukkig hebben we deze zomer wel van het mooie weer en van onze boten kunnen genieten. We hopen dat jullie dit ook gelukt is.
Helaas hebben we als evenementencommissie dit jaar maar weinig kunnen betekenen. Nu hadden we gehoopt om tijdens het weekend van de toertocht nog wat leuks aan de haven te organiseren.

Voor de zomer hadden we al wat kleine plannen gemaakt over een gezellige dag aan de haven, vergelijkbaar met 'opening vaarseizoen'. Ook waren er gedachten over eventuele zeilwedstrijden. Maar helaas, helaas. Het lijkt ons toch echt niet verstandig. Hoe jammer we dit ook vinden.
We hopen met elkaar dat het volgend jaar allemaal weer anders zal zijn, maar hoe dit in de toekomst eruit gaat zien, kan niemand ons vertellen.

Wij zullen u via het boekje en/of internet op de hoogte houden van wat er wel of niet georganiseerd gaat worden. Het eerst volgende wat normaliter op de planning zou staan, is de 'Nieuwjaarsreceptie'. T.z.t. zult u van ons horen of we dit kunnen gaan organiseren of hoe dit er dan uit zou gaan zien.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en nog enkele weken gezelligheid aan de haven, voordat we met zijn allen weer de boot winterklaar zullen maken en we weer massaal aan de klus gaan. Maar voor die tijd hopen we elkaar toch nog wel aan de haven te treffen.

Groeten van de Evenementencommissie,
Marcel Sleurink, Rita, Jan en Desire, Peter en Marlies.


Belemmeringen bij de Reevesluis zijn verleden tijd
18-08-2020

Vanaf 10 augustus is het mogelijk te schutten bij het Reevesluiscomplex in het Drontermeer bij Kampen. Dit betekent dat de Reevesluis op een reguliere manier bediend wordt en dat scheepvaartbegeleiding niet meer nodig is. De schutsluis komt daarmee in beheer van Rijkswaterstaat. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden tussen de aannemer Isala Delta en Rijkswaterstaat.

Sinds oktober 2019 was het al mogelijk voor schepen om onder scheepvaartbegeleiding door de schutkolk van de Reevesluis te varen. Hierbij stonden beide sluisdeuren open en was er sprake van passeren. Vanaf 10 augustus wordt de schutsluis op een reguliere manier bediend om niveauverschil tussen Drontermeer en Vossemeer te overbruggen. Daarom is scheepvaartbegeleiding niet meer nodig.

De actuele bedientijden zijn te vinden op vaarweginformatie.nl.

Tot 24 augustus is de schutsluis van het Reevesluiscomplex in proefbedrijf. Tijdens deze periode kunnen onvoorziene technische problemen snel opgemerkt en verholpen worden. Vanaf 10 augustus 2020 is de schutsluis officieel in beheer bij Rijkswaterstaat. Zodra het Reevesluiscomplex in zijn geheel gereed is, wordt deze volledig in beheer genomen door Rijkswaterstaat.

Momenteel wordt er nog volop gewerkt aan de spuisluis van het Reevesluiscomplex, ten oosten van de schutsluis. Op 8 juli jl. werden de spuischuiven in de staalconstructie van de spuisluis gehesen. De verwachting is dat voorjaar 2021 het gehele Reevesluiscomplex klaar is.


BEREND BAKKER OVERLEDEN
09-07-2020

Ons bereikte het droevige bericht dat Berend Bakker is overleden.

In Memoriam : Beerd Bakker (Berend)

Op de ledenvergadering van afgelopen donderdag hebben wij het trieste nieuws gekregen dat Berend Bakker op 30 juni 2020 is overleden.

Berend was een markant en belangrijke Koggeschipper en heeft samen met Martha veel voor de haven betekent. Dat hield abrupt op toen Berend plotseling door ziekte geveld werd. Berend was een rustige man en dwong veel respect af. Altijd recht door zee. Hij kon genieten van de kleine dingen om hem heen en je zag aan zijn ogen en gezichtsuitdrukking dat hij daarvan genoot.

Wij wensen Martha en de familie veel sterkte met dit verlies

De voorzijde van de rouwkaart kunt u bekijken door hier te klikken. De binnenzijde van de rouwkaart u bekijken door hier te klikken.


HAVEN VAN WSV HET KOGGESCHIP GAAT WEER OPEN!
19-06-2020

Via deze weg willen wij u laten weten dat onze haven open gaat vanaf vrijdag 3 juli a.s.

Dat wil zeggen dat er vanaf deze dag weer regulier een havenmeester aanwezig zal zijn, wij weer toegankelijk zijn voor passanten en voor mensen die diesel willen tanken. Ook gaat, weliswaar beperkt, het sanitair weer open.

We hebben voor zowel het havenmeesterschap als ook voor het sanitair een protocol opgesteld waarin richtlijnen staan hoe te handelen, dan wel wat we wel en niet doen tijdens dit bijzondere seizoen.

Dit heeft niet alleen consequenties voor de leden van onze vereniging maar ook voor passanten. Daarom vragen wij uw aandacht voor deze protocollen en vanaf 3 juli uw begrip en geduld.

Wij wensen u allen nog een mooi vaarseizoen en een behouden vaart.

Bestuur W.S.V. Het Koggeschip

> Downloadlink naar Protocol Havenmeesters: klik hier.
> Downloadlink naar Protocol Sanitaire Unit: klik hier.LET OP! GEWIJZIGDE BEDIENTIJDEN REEVESLUIS
19-05-2020

Met ingang vanaf morgen 20 mei 2020, gelden er gewijzigde bedientijden voor passage van de Reevesluis binnen de reguliere bedientijden.

Voor de recreatievaart is per vaarrichting een half uur passage mogelijk:

- Op de HELE UREN mag de recreatievaart in NOORDELIJKE richting passeren (Elburg > Roggebotsluis).
- Op de HALVE UREN mag de recreatievaart in ZUIDELIJKE richting passeren (Roggebotsluis > Elburg).

Beroepsvaart wordt zo spoedig mogelijk doorgang verleend. Recreatievaart direct achter deze beroepsvaart mag dan met dezelfde passage passeren.


GANZENDIEPSLUIS GAAT OPEN!
14-05-2020

Vanaf woensdag 20 mei, de dag voor Hemelvaartsdag, gaat de Ganzendiepsluis weer in gebruik genomen worden. Naar verluidt zijn alle technische mankementen nu verholpen en kan de sluis uit 1938, na een grondige opknapbeurt van meer dan een half jaar, haar werk weer gaan doen.

Dan nog wel even aandacht voor het volgende... de komende weken moeten er nog wel een aantal afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals het optimaliseren van de loopwielen voor de geleiding van de sluisdeur en het verfijnd afstellen van de oplegblokken van de grendelsteunen.

Dat betekent dat de Ganzensluis niet bedienbaar is op dinsdag 26 en woensdag 27 mei en woensdag 3 en donderdag 4 juni.


START VAARSEIZOEN STAAT EERDER VOOR DE DEUR!
14-05-2020

Vanaf maandag 18 mei zullen de bruggen en sluizen in de provincie Overijssel weer bediend gaan worden. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel tot maandag 1 juni van de opening van het vaarseizoen vanwege de corona-maatregelen.

De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om onder strikte voorwaarden de bediening van de vaarwegen in Overijssel weer op te pakken. Het besluit om het vaarseizoen op 18 mei te laten starten is genomen in afstemming met gemeenten, waterschappen en andere provincies.


CORONA EN PASSANTEN
22-04-2020

Wij zijn ons zeer bewust van de gevaren van het Corona virus en de impact die dit virus heeft op onze vereniging. Het bestuur heeft daarom besloten om de haven tot nader bericht te sluiten voor passanten. Zodra de haven weer toegankelijk voor u wordt, kunt u dit HIER lezen op onze website of via onze FACEBOOK pagina. Wij willen u een goede gezondheid toewensen en zien u graag terug in onze haven zodra dit weer mogelijk is.


GANZENSLUIS PERIKELEN
16-04-2020

De Ganzensluis is nog steeds niet in gebruik genomen na de grootse renovatie van afgelopen winter. Ondanks toezeggingen dat de Ganzensluis begin april geopend zou worden, is gebleken dat dit niet mogelijk was. Dit vanwege technische mankementen die zelfs zo ernstig waren dat er onderdelen uit de fabrieken moesten komen. De opening van de sluis die ons verbindt met de IJssel, wordt nu verwacht medio mei. Via onze website en Facebookpagina van W.S.V. Het Koggeschip houden wij uiteraard u op de hoogte van alle ontwikkelingen.


TIJDELIJKE BEDIENING VAN DE GANZENSLUIS
07-04-2020

Tot de start vaarseizoen wordt de Ganzensluis iedere zaterdag om 10:00 uur bediend. Mensen die door de Ganzensluis willen, moeten dit altijd afstemmen met de provincie via telefoonnummer 038-4997100 of e-mail sluisbeukers@overijssel.nl. De Ganzensluis zal alleen bediend worden voor beroepsvaart en noodzakelijke recreatievaart.


EEN HERINNERING AFKOMSTIG VAN DE GEMEENTE KAMPEN
07-04-2020

Beste watersporters,

Het vaarseizoen is begonnen, maar helaas zijn het voor ons allen bijzondere tijden en dat zal uw vereniging ongetwijfeld ook niet zijn ontgaan.

Met het oog op het komende paasweekend, willen wij vanuit de gemeente Kampen nog uw bijzondere aandacht vragen om voor uw jachthaven/vereniging u en uw leden te houden aan de voorschriften van het rivm.

In het bijzonder is voor jachthavens en verenigingen van belang om hierbij te benoemen dat openbare toilet/douchegebouwen gesloten dienen te zijn. En uiteraard geldt ook voor u en uw leden de 1,5 meter afstand houden.
Voor de uitgebreide regels verwijs ik u naar onderstaande links. Ook het watersportverbond heeft duidelijke informatie voor u. Binnen de gemeente Kampen vallen wij onder de veiligheidsregio IJsselland.

Ook hiervan stuur ik u een linkje mee, zodat u de passende noodverordening met FAQ’s kunt nalezen.

https://www.rivm.nl

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport

https://www.vrijsselland.nl/noodverordening-van-kracht-in-veiligheidsregio-ijsselland

Let op elkaar en blijf gezond en ondanks alles wensen wij u uiteraard goede Paasdagen toe in eigen kring.


BELANGRIJK NIEUWBERICHT inzake het corona virus
28-03-2020

Klik op de link om het laatste nieuws te lezen over hoe W.S.V. Het Koggeschip omgaat met het Corona virus:

>> klik hier naar nieuwsbericht <<Enquête - Gebruik dieselolie in onze haven
19-03-2020

Beste mensen,

Bent u: lid van onze fijne vereniging, een (terugkerende... wat wij ons zeer goed kunnen voorstellen) passant, wel eens in onze haven geweest of komt u regelmatig onze mooie haven vereren met een bezoekje?

Heeft u dan even tijd om een aantal vragen (12) te beantwoorden in een enquête?

U helpt ons zo om een beter inzicht te krijgen in de faciliteiten aan onze haven.

Bijvoorbaat dank!

> klikkerdeklik <


Het Koggeschip en het Corona virus
18-03-2020

Beste Koggeschippers,

Als bestuur hebben we door omstandigheden onze koppen deze week virtueel bij elkaar gestoken. Via video vergaderen hebben we de consequenties van het corona virus en de richtlijnen van de regering voor de geplande activiteiten van het Koggeschip met elkaar in beeld proberen te brengen. Het komt erop neer dat we in lijn hiermee de volgende besluiten hebben genomen:

1. De Algemene Ledenvergadering van 2 april a.s. gaat niet door en wordt afhankelijk van de ontwikkelingen opnieuw ingepland zodra het kan.

2. De TOKA service op de zaterdagochtend is per direct tot nader order niet meer actief.

3. Ook de vrijdagmiddag borrel wordt per direct opgeschort tot nader order.

4. De actie dag op 18 april gaat niet door, hoewel dit na 6 april valt, is er nog een hoop voor te organiseren waarvoor de TC veel zal moeten overleggen en bijeen moet komen. Aangezien zo'n dag een goede voorbereiding vraagt, vraagt dit nu om deze aanpassing.

We betreuren natuurlijk deze maatregelen, maar kunnen niet anders dan onze verantwoordelijkheid hierin nemen.
Dit betekent niet dat er niet gewerkt mag worden aan de boten en aan de haven. Sterker nog wellicht heeft u door het niet doorgaan van allerlei andere activiteiten wel tijd en zin om enkele werkzaamheden voor de haven te verrichten (alleen of in klein gezelschap, mits 1,5 meter afstand in acht genomen wordt). Dat kan natuurlijk, neem gerust contact op met TC, om te kijken welke werkzaamheden bij u passen en binnen de richtlijnen uitgevoerd kunnen worden.

Bovenstaande besluiten hebben vooralsnog geen consequenties voor het einde van de winterstalling op de wal. Uiterlijk 11 april dienen alle boten in het water te liggen, zorg er wel voor tijdig een afspraak te maken met de hellingmeester, zodat niet alle afspraken in de laatste week kort op elkaar zitten en dus vele contact momenten in korte tijd !!! Laten we zuinig omspringen met onze hellingmeester !!

Daarnaast blijven de voorbereidingen voor opening vaarseizoen en Ganzendiep-Doe-Dag gewoon door gaan (voor zover dit natuurlijk binnen de gezondheidsrichtlijnen van de regering kan). Wij, bestuur en evenementen-commissie, zullen afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, rond 6 april een besluit nemen over het wel of niet door laten gaan van deze activiteit.

Namens het bestuur,
Marcel KievitHij is er: het Nieuwe Passanten Informatieboekje
13-03-2020

Het nieuwe Passanten Informatieboekje is klaar om overhandigd te gaan worden aan de passanten die het komend vaarseizoen onze mooie haven komen vereren met een bezoek. Het kan ook zo maar zijn dat u deze informatie zelf kunt gebruiken of iemand anders hiermee van dienst kan zijn? In dat geval kunt u dit boekje digitaal bekijken en downloaden via > deze link <. Het bestuur wenst u nu al een prettig vaarseizoen!


WEEKJE LATER
10-03-2020

De bijna 78 jarige Ganzensluis, die deze winter stevig onder handen is genomen voor groot onderhoud, zal een week later open gaan. Dit komt doordat de herstelwerkzaamheden aan de hefdeuren meer tijd kost dan gedacht.


ALV 2020
09-03-2020

Het bestuur van WSV Het Koggeschip nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op donderdag 2 april 2020 aanvang 20:00 uur in De Vinkehorst, Burg. v. Engelenweg 100, IJsselmuiden.


Jaarvergadering Watersportbond 2019
09-03-2020

Het Regioteam Overijssel en Noordoostpolder behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en hun leden. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het Regioteam. Uit het jaarverslag blijkt duidelijk dat het de nodige moeite kost om het water bevaarbaar en veilig te houden.

Klik >hier< voor het jaarverslag 2019

Mocht je naar aanleiding van het jaarverslag 2019 vragen of opmerkingen hebben, mail ze dan naar overijssel@watersportverbond.com .Nog even ter herinnering. Denken jullie aan de jaarvergadering van het Regioteam? De jaarvergadering is aanstaande dinsdag van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. Dit jaar zijn we te gast bij de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging. Het adres is Holtenbroekerdijk 100, 8031 LJ Zwolle.
Ze zijn weer downloadbaar
04-03-2020

Voor de liefhebbers onder ons... ze zijn weer te downloaden hoor, de digitale versies van Scheepspraet 2 (zomer) en Scheepspraet 3 (winter) 2019. En voor de mensen die er helemaal geen genoeg van kunnen krijgen is de laatste Digitale Scheepspraet (december 2019) ook te downloaden.

Veel leesplezier!

Hier > klikken < voor het overzicht.


BELANGRIJKE DATA
04-03-2020

Pak uw agenda er maar bij en neem ze gerust over... deze belangrijke data voor ALLE leden van WSV Het Koggeschip:

Zaterdag 7 maart 2020
> Winterrondvaart met De Veerman

Donderdag 2 april 2020
> Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 18 april 2020
> Gezamenlijke werkdag leden WSV Het Koggeschip

Zaterdag 25 april 2020
> Opening Vaarseizoen

Vrijdag 11 t/m zondag 13 september 2020
> Toertocht 2020

Zaterdag 9 januari 2021
> Nieuwjaarsreceptie 2021


EEN UITNODIGING... NOG EEN KEER
04-03-2020

Nog even dit berichtje voor de mensen die deze uitnodiging niet hebben meegekregen:

AANSTAANDE ZATERDAG IS HET ZOVER: WINTERRONDVAART MET DE VEERMAN VAN KAMPEN
Wat: Rondvaart met stamppotten buffet.
Voor Wie: Leden van W.S.V. Het Koggeschip.
Wanneer: Zaterdag 7 maart 2020.
Tijd: Inschepen van 12.15 tot 12.45 uur bij het van Heutzplein in Kampen.
Tot: Ongeveer 16.30 uur.
Opgeven: Voor 6 januari 2020.
Kosten: € 16,00 p.p. en kinderen € 5,00 p.p.. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Meer info: Binnenkort in de Digitale Scheepspraet, spreek één van de Evenementen Commissieleden aan of stuur een mail naar ec@wsvhetkoggeschip.nl.


SLECHT WEER EN HOOG WATER OP KOMST
08-02-2020

Een waarschuwing voor eigenaren van boten op... èn in het water: er is slecht weer en hoog water komst. Let op uw touwen, winterkleden, afdekzeilen enz. Er bestaat een kans dat het hoog water blijft de rest van de komende week. Dit is haast zeker vanwege de combinatie met de westenwind ????????. Indien de balgstuw dicht gaat, dan is het helemaal raak.


Reeve dorp mag ontwikkeld worden, vaarwater blijft open
05-02-2020

Op 24 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Reeve en de doorvaarbaarheid van het Reevediep. Het bestemmingsplan Reeve dorp is onherroepelijk vastgesteld. Dat betekent dat dorp Reeve gebouwd mag worden en het Reevediep volledig bevaarbaar blijft. Lees meer...


Gezuiverd toiletwater mag geloosd worden
05-02-2020

Per 1 oktober 2019 is een nieuwe regeling met betrekking tot het lozen van toiletwater vanaf recreatievaartuigen. De Regeling lozen buiten inrichtingen wordt aangevuld waardoor het voortaan onder voorwaarden toegestaan is om toiletwater van recreatieboten te lozen. Lees meer...


JEUGDZEILEN ZC'37 2020
05-02-2020

In het komende voorjaar en zomer wordt er voor kinderen en tieners onder begeleiding zeilles gegeven.

De afgelopen jaren hebben diverse jongeren gebruik gemaakt van die mogelijkheid, zelf zeilen is de beste manier om kennis te maken met de watersport. En wij kunnen die mogelijkheid geven.

De ZC '37 heeft de mogelijkheid om in de havenkolk de zeillessen te geven, wat gelijk goed overzichtelijk is voor de kinderen, tieners en begeleiders.

De start is op 14-15 mei en daarna iedere week op donderdag of vrijdag avond.

De zomervakantie slaan we over en starten op nieuw eind augustus met een af sluitingsweekend op 3-4 september.

In het geheel wordt er 10 x les gegeven op donderdag en vrijdag avond.

Donderdag avond varen de jongeren met optimisten tot ongeveer 13 jaar ligt aan de lichaamslengte.

Vrijdagavond ligt het zwaarte punt op grote éénmansboten, FJ. en tieners. Er wordt hoofdzakelijk gezeild met Lassers en Europs.

Wij hebben 2 FJ in bezit die natuurlijk met bemanning mee zeilen. Ook heeft de vereniging 1 Lasser en 1 Europ als instap zeilboot ter beschikking.

Voor de optimisten op donderdagavond heeft de verenigingen diverse boten klaar liggen, maar een eigen optimist kan prima mee zeilen en kan bij ons op de haven liggen.

Als uw kinderen, kleinkinderen zin hebben om mee te zeilen en de kunst van wind en water willen leren kennen, geven jullie je dan op:

https://forms.gle/x8Uhy2vMRux97rsR6

Tot ziens op het water.

Namens zeilschool ZC '37 Fré Helleman telefoon 038-3311167


INBRAAK IN ONZE HAVEN
22-01-2020

Afgelopen maandag- op dinsdagnacht (20/21 januari) is er ingebroken in de loods en ons havenkantoor 't Praethok. De politie is inmiddels geweest en voor zover we tot nu toe hebben waargenomen, is de grote gereedschapskoffer met apparaten en de kluis met een zeer klein geldbedrag meegenomen. Men heeft aardig huisgehouden en in ieder geval meer schade aangericht dan buitgemaakt. Bent u in de haven, wees dan alert. Let goed op verdachte personen/situaties en vertrouwd u het niet, bel dan met 112. De politie is dan binnen 10 minuten ter plaatse en hiermee verhoogt u de kans dat de inbrekers op heterdaad betrapt worden.


Fijne feestdagen en de beste wensen...
23-12-2019

... voor een gezond en voortvarend 2020!


WINTERRONDVAART MET DE VEERMAN VAN KAMPEN
04-12-2019

Wat: Rondvaart met stamppotten buffet.
Voor Wie: Leden van W.S.V. het Koggeschip.
Wanneer: Zaterdag 7 maart 2020.
Tijd: Inschepen van 12.15 tot 12.45 uur bij het van Heutzplein in Kampen.
Tot: Ongeveer 16.30 uur.
Opgeven: Voor 6 januari 2020.
Kosten: € 16,00 p.p. en kinderen € 5,00 p.p.. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Meer info: Binnenkort in de Digitale Scheepspraet, spreek één van de Evenementen Commissieleden aan of stuur een mail naar ec@wsvhetkoggeschip.nl.(OME) TOON KAREL OVERLEDEN
25-11-2019

Ons bereikte het droevige bericht dat Toon Karel is overleden. (Ome) Toon heeft zich vele jaren als vrijwilliger ingezet voor onze vereniging. Hiervoor is hij in 1990 onderscheiden met de gouden Koggeschip speld. Zijn gedachtegoed zal voortbestaan in onze vereniging middels de ToKa service.

Woensdag 27 november zal om 14.00 uur de crematieplechtigheid zijn in de aula van Crematorium Kranenburg, Kranenburgweg 9 te Zwolle. Voorafgaand is er van 13.40 tot 13.55 uur gelegenheid om afscheid van Toon te nemen. Na de plechtigheid komt men weer samen in de koffiekamer van het crematorium waar ook gelegenheid is tot condoleren.

Correspondentieadres: Fam. Bourgonje-Karel, Oosterlandenerf 40, 8271 EZ IJsselmuiden.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.


JOHAN SCHOLTEN OVERLEDEN
12-11-2019

Afgelopen zaterdag is Johan Scholten overleden. Johan heeft veel betekend voor Watersportvereniging Het Koggeschip. Enkele hoogtepunten daarvan zijn dat onder zijn leiding als voorzitter de TC de huidige loods destijds in 1975 heeft gerealiseerd. Een ander hoogtepunt is dat onder zijn voorzitterschap en lobby bij de gemeente de ruilverkaveling en verlegging van de doorgaande weg is gekomen. Johan was Gouden Speld drager en ere voorzitter van onze vereniging.

Het afscheid van Johan zal gehouden worden op vrijdag 15 november om 13.00 uur in De Hoeksteen, Goudplevier 103 in IJsselmuiden. Aansluitend is het mogelijk om elkaar te ontmoeten in de koffiekamer aldaar waar er gelegenheid is de familie te condoleren van 15.15 tot 15.45 uur. De crematie zal daarna in besloten kring plaatsvinden. Johan hield van witte bloemen. Wilt u 1 onverpakte witte bloem meenemen?

Uit respect en ter eervolle nagedachtenis aan Johan zal de vlag aan de vlaggenstok op onze vereniging halfstok hangen.
Paul Zijlstra overleden
18-10-2019

Op 15 oktober jl. is Paul Zijlstra ons ontvallen. Paul heeft veel voor onze vereniging betekend. Hiervoor heeft hij in 1988 de Gouden Speld ontvangen. U kunt afscheid nemen van Paul op zaterdag 19 oktober van 11.30 tot 12.00 uur in de aula van begraafplaats De Zandberg, Rondeweg 5 te IJsselmuiden. Aansluitend zal de herinneringsdienst plaatsvinden. Hierna wordt Paul naar zijn laatste rustplaats gebracht.


Najaar-Sleutel-Plan
03-10-2019

Ja, ja, het is weer zover... het zogenaamde 'Najaar-Sleutel-Plan' is vanaf heden weer van start gegaan. Wilt u gebruik maken van het toiletgebouw, dan heeft u daar een sleutel voor nodig.


Ganzensluis gaat dicht!
03-10-2019

Dit bericht is belangrijk voor hen die gebruik maken van de Ganzensluis gedurende de wintermaanden. Het zat al een tijdje in de pen: De Ganzensluis die in 1942 tot stand is gekomen, wordt de komende winter stevig onder handen genomen voor groot onderhoud. Na het uitdiepen van de IJssel wordt de komende winter aan de sluis gewerkt. Vanaf 4 november vinden die werkzaamheden plaats en duren tot 1 april 2020. Al die tijd is de sluis volledig gestremd zodat het komende vaarseizoen weer gebruik gemaakt kan worden van een vernieuwd kunstwerk.


Marcel Sleurink onderscheiden met Gouden Oehoe
24-09-2019

Ons bestuurslid Marcel Sleurink heeft uit handen van de voorzitter van het bestuur van scoutinggroep Martin Gasman het waarderingsteken de Gouden Oehoe van Scouting Nederland gekregen. Dit als dank voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger. De Gouden Oehoe is een draagmedaille met bijbehorend insigne. Van harte gefeliciteerd Marcel... wel verdiend!


Loskoppelen stekkers van stroompaaltjes bij geen gebruik
30-07-2019

Een ieder wordt verzocht om, vanwege vakantie of andere langdurige afwezigheid, niet in gebruik zijnde stekkers van de stroompaaltjes los te koppelen. De aansluitingen zijn beperkt en als enkel de eigen aangebrachte stekkerdoos los gekoppeld wordt lijkt het contactpunt op de paal zelf nog steeds bezet / in gebruik. Dus als u op vakantie gaat, graag dan ook de stekker uit het stroompaaltje verwijderen aub. Namens alle havenmeesters hartelijk dank!


Harry Lindeboom overleden
29-07-2019

Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat de heer Harry Lindeboom op 25 juli jl. is overleden.

Klik hier voor de rouwmededeling.

Wij wensen Marie, (klein)kinderen, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Namens het bestuur van WSV Het Koggeschip.
DE KWETSBARE EN JONGE NATUUR VAN HET REEVEDIEP
03-07-2019

Met een volledig bevaarbaar Reevediep hebben de watersporters uit Kampen en omstreken er een prachtige vaarverbinding bij gekregen. Door deze verbinding is het onder andere mogelijk dat het “rondje Kampen” binnen een dag rustig gevaren kan worden. Hopelijk realiseert een ieder die door het Reevediep vaart dat er door een prachtig nieuw stukje unieke natuur wordt gevaren en dat we de geldende regels in dit vaargebied, gelegen naast het domein van onder andere de roerdomp en de karekiet, moeten respecteren willen we dit vaargebied definitief opengesteld houden voor de watersport. Het is daarom dat Stichting De Hanze en de aangesloten watersportverenigingen de geldende regels in het Reevediep nog eens extra onder de aandacht wil brengen:
- Hou je aan de maximumsnelheid;
- Ga niet buiten de gele betonning;
- Ga niet aan wal waar dat niet is toegestaan;
- Neem afval mee naar huis;
- Gebruik de steigers van de sluis alleen als je geschut wilt worden.


Einde klusseizoen
30-06-2019

Aan einde van het 'klus seizoen' stond er nog een lang gekoesterde wens op ons lijst(tje): het opruimen van werkplaats TC. Hier was ± 25 jaar history verzameld. En dat het die dag 30+ graden ???? zou worden, hadden we niet voorzien. Maar het vooruitzicht van een opgeruimde TC-ruimte en een goed verzorgde BBQ (waar we ook de dienst doende havenmeesters voor hebben uitgenodigd) maakte dat we er voor gingen. Alle TC-ers, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!


Eerste juni-storm van dit jaar is een feit...
05-06-2019

Met hulp van havenmeesters Dinand en Henk is vandaag de stormschade van afgelopen nacht hersteld. Er waren veel los geraakte takken op het terrein. Er is zelfs een grote tak op een boot van een passant terechtgekomen. Het hekwerk is beschadigd en een uitgewaaid dakluik van het toiletgebouw is opgeruimd en hersteld. En nu maar hopen dat we dit morgen niet weer aantreffen.Mocht u hem gemist hebben...
04-06-2019

Dan is de 1e Scheepspraet van afgelopen maart 2019 vanaf nu te downloaden via deze link of https://www.wsvhetkoggeschip.nl/scheepspraet. Veel lees plezier!


Koninklijke onderscheiding voor oud voorzitter Het Koggeschip
30-04-2019

Wim Vos, gewaardeerd lid en oud secretaris en vicevoorzitter van W.S.V. Het Koggeschip en voorzitter van De Hanze heeft een koninklijke onderscheiding gekregen.

De dag voor Koningsdag is hij Lid in de orde van Oranje Nassau geworden.

De Hanze, Watersportbond en onze vereniging waren hier aanvrager en ondersteuner voor.

Wim was volkomen verrast.


Op zoek naar nog meer Optimisten...
30-04-2019

Diverse watersport verenigingen hebben kenbaar gemaakt dat er bij de ZC '37 jeugdzeilen is.

Veel nieuwe jongeren hebben zich aangemeld, een prima zaak. Alleen zijn er nu OPTIMISTEN te kort.

Wie heeft nog een OPTIMIST over ter gebruik of overname? Het moet een polyester zijn, in redelijke staat en geen zacht polyester of hout.

Andere boten kunnen wij niet gebruiken. Het gaat dus echt om OPTIMISTEN.

Wat is niet mooier dat je boot die nu al enige tijd ligt, minimaal 20 x gebruikt wordt, en nieuwe zeilers er in leren zeilen.

Heeft u een OPTIMIST te koop of weet u er ergens een te koop liggen? Neem dan contact op met Fre Helleman: 038-3311167.

Dank u wel!


OPENING VAARSEIZOEN 2019 EN HET PARKEREN
18-04-2019

Evenals vorig jaar hebben we zaterdag 20 april samen met de buren Opening Vaarseizoen.

Bij de beide scoutinggroepen en bij de roeivereniging staan de hekken/de deuren open.

ONS PROGRAMMA BINNEN, IN DE LOODS:
Tot 13:00 uur “vlooien-markt”. Allerhande gebruikte
dingen, maar ook maritieme spulletjes worden verhandeld.
Koffie/thee, bier/fris, poffertjes & gehaktballen (te betalen met witte en blauwe plastic Koggeschip-munten.

BUITEN:
Wordt er vis gerookt. Staat er voor de kleinere kinderen een springkussen en voor de Cruijffjes-in-spé een pannakooi. Én vanzelfsprekend, op zaterdag en zondag de zeilwedstrijden.

PARKEREN:
Indien er geen gelegenheid is om te parkeren, dan is er parkeerruimte verderop bij het haventje van Camping Seveningen aan de Seveningseweg. U kunt hier gewoon oprijden want de slagboom is verwijderd. Met dank aan Rudi Vinke!


22 APRIL 2019: REEVEDIEP FESTIVAL
18-04-2019

Ontdek, beleef en geniet van het Reevediep op Tweede Paasdag! Tijdens het Reevediep Festival krijgen inwoners van Kampen en omgeving de kans om het nieuwe natuurgebied Reevediep te ontdekken. Van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen op verkenningstocht en zijn er heel veel buitenactiviteiten, optredens en gezelligheid voor jong en oud. Een leuk uitje voor de hele familie.


Algemene Leden Vergadering 2019
09-04-2019

Het bestuur van WSV Het Koggeschip nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op donderdag 11 april 2019 aanvang 20:00 uur in De Vinkehorst, Burgemeester van Engelenweg 100 in IJsselmuiden. Attentie: er is géén pin aanwezig in de Vinkehorst.


Hanzerace 2019
27-03-2019

Het Hanzerace Comité nodigt u uit om deel te nemen aan DE HANZERACE 2019 op 18 en 19 mei a.s. Meer info via deze site > www.hanzerace.nl.


NIET VERGETEN: ZATERDAG 13 APRIL ACTIEDAG OP ONZE VERENIGING
25-03-2019

Wie: alle Koggeschippers!!
Wat: ACTIEDAG met diverse werkzaamheden (geschikt voor jong tot oud)
Wanneer: zaterdag 13 april
Tijd: van 8:30 tot 14:00 uur

De technische commissie heeft allerlei werkzaamheden die deze dag uitgevoerd kunnen worden. En denk dan niet, ik kan niks, want met elkaar moeten we ook gezelligheid maken, dus er is altijd iets wat je kunt doen!

We zullen deze dag starten met een kop koffie rond 8:30 uur. Hierna zal de technische commissie de aanwezigen van werkzaamheden voorzien. Zoals gezegd, er is voldoende te doen!

Wilt u zich even opgeven als u komt, zodat wij rekening kunnen houden met de hoeveelheid te zetten koffie. Opgave kan middels een mail naar tc@wsvhetkoggeschip.nl.

We verwachten u allen!!


Binnenkort geen ANWB Waterkampioen meer
01-03-2019

De ANWB heeft aangekondigd om te gaan stoppen met de uitgave van de Waterkampioen. Daarmee komt een eind aan 92 jaar lang het uitgeven van een watersportmagazine dat vroeger ongekend populair was. Het laatste nummer verschijnt op 4 april. Lees meer...


Bedankt, namens de evenementencommissie
25-01-2019

De evenementencommissie heeft een heerlijk avondje uit gehad en wil graag alle Koggeschippers bedanken voor hun bijdrage hiervoor 'in de pet' aan het einde van de toertocht.


Laatste Scheepspraeten van 2018 vanaf nu te downloaden
24-01-2019

Goed nieuws voor degene die ons prachtige verenigingsblad nog niet hebben gelezen of deze graag nog eens zouden willen terugbladeren. De laatste 2 edities van 2018 zijn vanaf nu te downloaden via deze link. Veel leesplezier!


Onderhoudswerkzaamheden Ganzensluis 2019/2020
24-01-2019

De planning is bekend voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Ganzensluis:

April 2019 - start aanbestedingsprocedure.
08 November 2019 - start uitvoering.
31 Maart 2020 - project gereed (uiterste datum).

In de uitvoeringsperiode plant de aannemer zijn werkzaamheden: het is niet zo dat de sluis gedurende deze hele periode gestremd is. Voor de goede orde de provinciale weg N765, de Frieseweg, wordt niet gestremd. Zodra we een aannemer hebben en deze zijn planning uitgewerkt heeft, wordt deze breed gecommuniceerd met de omgeving.


50e editie Boot Düsseldorf
07-01-2019

Een van de grootste internationale watersporttentoonstellingen ter wereld is Boot Düsseldorf. Dit evenement vindt plaats van 19 t/m 27 januari 2019. De beurs beleeft z'n 50ste editie en laat ook dit keer geen watersportwens onbeantwoord. Bestel uw eTickets voor Boot Düsseldorf online want deze zijn 6 euro goedkoper dan aan de kassa. Tevens geven deze kaarten recht op gratis openbaar vervoer in de regio op de dag van het beursbezoek. www.boat-duesseldorf.com


Nieuwjaarsreceptie 2019
02-01-2019

Aanstaande zaterdag 5 januari is er weer onze nieuwjaarsreceptie. U bent van 14.00 tot 17.00 uur van harte welkom in De Taveerne bij de Koggewerf in Kampen.De beste wensen!
24-12-2018

Het bestuur van deze mooie vereniging wenst u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019.


Cobi Nieuwenstein-Diender
12-11-2018

Afgelopen vrijdag steun betuigd aan Jan Nieuwenstein en (klein)kinderen tijdens de crematie van Cobi Nieuwenstein-Diender.


Autobanden opduiken bij de jollensteiger
29-10-2018

Op zaterdagmorgen 27 oktober zijn 4 duikers van duikvereniging de Oester bij ons geweest voor het opduiken van de autobanden bij de jollensteiger. Enkele vrijwilligers van onze vereniging hielpen mee met het aanpakken, afspuiten en afvoeren van de autobanden. En dat was nog een hele klus mag u weten.


Studenten bij Het Koggeschip
29-10-2018

De afgelopen 2 dinsdagen (16 en 23 oktober) zijn er circa 25 studenten te gast geweest bij onze vereniging. Zij gaan in groepen kansen en mogelijkheden voor ons terrein uitwerken. We zijn benieuwd naar de uitkomst en hopen op mooie creatieve ideeën.


Praethok 2018/2019
22-10-2018

Beste Koggeschippers,

Na een prachtig mooi seizoen met geweldig mooi weer, was het weekend van 7 september helaas weer een feit.

De toertocht betekende voor het gros van ons het einde van het vaarseizoen, de lang winter staat weer voor de deur.

Maar het einde van het vaarseizoen, betekent ook automatisch het begin van het winterseizoen. Een periode waarin er geklust wordt, en veel koggeschippers toch elk weekeind wel een rondje maken bij de haven.

Gelukkig hebben wij bij onze haven het Praethok, waar er tijdens het klussen op zaterdag, of na een lekkere wandeling op zaterdagmorgen een heerlijk bakkie koffie gehaald kan worden. Een gehaktbal met satesaus, maar bovenal grote en wilde verhalen worden verteld aan de tafel. Soms echt gebeurd, soms uit een grote duim…

22 september was alweer de eerste zaterdag waarin het Praethok was geopend. We hadden een mooie aanloop en de eerste 15 ballen zijn genuttigd.

Dus hierbij de uitnodiging, bent u aan de haven op zaterdag kom dan lekker langs voor een bak koffie en heerlijke bal gehakt.

Tot ziens in het Praethok!
Jelte Kok & Dennis Diender

PS. Wij hebben reeds een mooie planning gemaakt, maar we kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken die een keer willen helpen op een zaterdag om een bardienst te draaien. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Dennis Diender (dennisdiender@gmail.com).


Schoonmaakactie in onze haven
22-10-2018

In samenwerking met de duikers van duikvereniging 'De Oester' wordt zaterdag 27 oktober een schoonmaakactie georganiseerd. U bent allen niet alleen van harte welkom om te komen kijken, maar zeker ook om te komen helpen. Graag tot dan!


In de herhaling...
04-10-2018

Beste leden en niet leden, graag nogmaals even aandacht voor het volgende... meld u aan, meld u aan:

De vereniging is het gelukt om een vaarbewijscursus tegen gereduceerd tarief te kunnen aanbieden.

Wij hebben twee ervaren en gecertificeerde cursusleiders bereid gevonden om deze cursus bij ons te gaan geven.

De cursus Vaarbewijs 1 geven zij op 5 woensdagavonden. Te beginnen 31 oktober en verder 7, 14, 21 en 28 november 2018. Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur.

De kosten bedragen voor de leden en belangstellende van WSV het Koggeschip € 99,00. Normaal is dat € 159,00 (37,5% korting).

Bij de cursussen zit inbegrepen: 1 introductieavond, 4 lesavonden, 1 cursusboek en online digitale ondersteuning.

U kunt online inschrijven via deze link: klikkerdeklik

De leden mogen een introducee meenemen.
Sleutelplan
28-09-2018

Het zogenaamde 'Najaar-Sleutel-Plan' is weer van start gegaan. Wilt u gebruik maken van het toiletgebouw, dan heeft u daar een sleutel voor nodig.


Ochtendgloren
19-09-2018

"Ochtendgloren in onze mooie haven". Schitterende fotoreportage van.... klikkerdeklik


Cursus 'Vaarbewijs 1' via de vereniging
07-09-2018

De vereniging is het gelukt om een vaarbewijscursus tegen gereduceerd tarief te kunnen aanbieden.

Wij hebben twee ervaren en gecertificeerde cursusleiders bereid gevonden om deze cursus bij ons te gaan geven.

De cursus Vaarbewijs 1 geven zij op 5 woensdagavonden. Te beginnen 31 oktober en verder 7, 14, 21 en 28 november 2018. Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur.

De kosten bedragen voor de leden en belangstellende van WSV het Koggeschip € 99,00. Normaal is dat € 159,00 (37,5% korting).

Bij de cursussen zit inbegrepen: 1 introductieavond, 4 lesavonden, 1 cursusboek en online digitale ondersteuning.

U kunt online inschrijven via deze link: https://botenbezorgdienst.nl/het-koggeschip

De leden mogen een introducee mee nemen.


Joop Doorenweerd is overleden
23-08-2018

Vandaag staan we stil bij het overlijden van onze oud voorzitter (1978-1991) en goudenspeld drager, Joop Doorenweerd.


Compliment? Altijd goed!
30-07-2018

Een compliment doet een mens goed, in dit geval onze havenmeesters. Na een bewogen weekend waarbij zo'n 20 passanten verbleven in onze haven, vonden zij op zondag ochtend een alleraardigst briefje op de leestafel bij het havenkantoor. "Graag gedaan opvarenden van De Westfries... en graag tot een volgende keer".


Nieuwsbrief juli 2018 Waterrecreatie Nederland
30-07-2018

In deze nieuwsbrief van Waterrecreatie Nederland leest u een selectie van het nieuws van juli, met onder meer nieuws over de nieuwe Waterplantmelder-app, de omgevingsvisie van de Kitesurf Vereniging, nieuwe bruggen in Amsterdam en Groningen en World Cleanup Day. Lees meer >


Varen Doe Je Samen nieuwsbrief
23-07-2018

Het is zeker de moeite waard om de laatste nieuwsbrief van "Varen Doe Je Samen" eens digitaal door te bladeren. Wellicht staan er voor u nog interessante onderwerpen in? Klik hier >


Spiekbriefje
23-07-2018

Wel makkelijk zo'n spiekbriefje. Deze vaarbewaarkaart is handig, zowel voor ervaren schippers als voor beginnende watersporters. De kaart is bedoeld om vaarders die voor het eerst het water op gaan of vaarders die niet zo vaak varen te helpen met handige tips en de belangrijkste regels. Voor de ervaren vaarders is de Vaarbewaarkaart een soort ‘hoe zat dat ook alweer met…’ Downloaden doe je hier: https://www.varendoejesamen.nl/storage/app/media/veiligheid/Vaarbewaarkaart-varen-doe-je-samen.pdf


Scheepspraet nummer 3 is uit!
20-07-2018

Ons 2 maandelijks verenigingsboekje Scheepspraet is er weer. Met dit keer voor jong en oud veel leesplezier. Speciaal voor degene die (nog) geen lid zijn van onze bloeiende watersportvereniging, maar toch alle Ins & Outs willen weten... check deze link maar eens: https://www.wsvhetkoggeschip.nl/scheepspraet


Zomer werkzaamheden
20-07-2018

Ook in de zomer gaan werkzaamheden uitgevoerd door de Technische Commissie door. Nadat het speeltoestel door verschillende mensen is nagezien, was de conclusie dat deze in zo'n slechte staat verkeerde dat er niet meer veilig op gespeeld kon worden of redelijker wijs was te herstellen. Dus het verwijderen werd door de Technische Commissie zo snel mogelijk in gang gezet. Met veel spontane hulp van mede leden, was ook deze klus snel geklaard. Allen die geholpen hebben: enorm bedankt !


Let op uw spullen!
20-07-2018

De afgelopen tijd zijn er van verschillende boten goederen ontvreemd en is er zelfs een zeilboot opengebroken waar nu het e.e.a. uit ontbreekt. Komt u een onbekende tegen in onze haven, spreek deze persoon dan aan. Mocht deze persoon niets te zoeken hebben, dan zal deze zich herkend voelen en vertrekken. Mocht het toch iemand zijn die iets met onze vereniging heeft, dan is dat een prima moment om elkaar beter te leren kennen.


Binnenkort met vakantie?
20-07-2018

... of gaat u korte periode (één of meerdere dagen) weg? Wilt u dit dan doorgeven aan de dienstdoende havenmeester? Zo kan uw ligplaats tijdens uw afwezigheid gebruikt worden door anderen.


Nieuw Havenreglement
20-07-2018

Er zijn een aantal aanpassingen in het havenreglement doorgevoerd. Het nieuwe havenreglement met de aanpassingen zijn hier te lezen: https://www.wsvhetkoggeschip.nl/downloads


Juni nieuws van Waterrecreatie Nederland
03-07-2018

Het is zeker de moeite waard om de nieuwsbrief te lezen van Waterrecreatie Nederland. Hier vind je onder meer nieuws over nieuwe vaarroutes, nieuwe functies in de Riverguide-app, het peilbesluit IJsselmeergebied enzovoort. Lees meer...


Papieren Scheepspraet nummer 2 downloadbaar
03-07-2018

Voor de mensen die de papieren Scheepspraet nr. 2 (mei/juni 2018) nog niet gelezen hebben... deze is vanaf vandaag een stukje verderop te downloaden. Lees meer...Prijsvraag: bedenk de namen...
13-06-2018

... voor sluizen, brug en inlaat Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Denk mee over namen voor het inlaatwerk, de recreatieschutsluis, de brug N50 en de nieuwe sluis in het Drontermeer.

Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en Isala Delta zijn een paar jaar bezig met het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Begin 2019 wordt het eerste deel van het project afgerond. Dan ook worden de sluizen, de brug en het inlaatwerk overgedragen aan de eindbeheerders. Middels een prijsvraag wordt eenieder uitgedaagd om mee te denken over namen voor deze sluizen, brug en inlaat. De namen die nu gebruikt worden zijn namelijk ‘werknamen’. Het gaat om de volgende locaties:

- Het inlaatwerk (Kamperstraatweg);
- De recreatieschutsluis (Kamperstraatweg);
- De brug die de N50 over het Reevediep leidt;
- De schut- en spuisluis in het Drontermeer.

Lees meer...


Extra watertappunt
06-06-2018

Vandaag hebben we een extra watertappunt op de werksteiger gemaakt. Er moest zelfs een duiker aan te pas komen om dit te realiseren. Wat is het toch fijn dat we een ledenbestand met vrijwilligers hebben waar we een beroep op kunnen doen. Henk, Ton en Dennis, bedankt!


Vaderdag 2018
04-06-2018

Je vader dit jaar écht leuk verrassen? Kom dan op Vaderdag (zondag 17 juni 2018) naar de Nationale Historische Reddingboot Dag bij de Bataviahaven in Lelystad! Voor meer informatie: http://mi8.ly/c26mne


Nieuwe AED op de vereniging
30-05-2018

Sinds vorige week is er een nieuwe AED (Automatische Externe Defibrillator) in gebruik genomen. Hij (zij?) is te vinden bij het havenkantoor in onze haven.Werkzaamheden richting Randmeren
24-05-2018

Mocht je vanaf onze mooie haven aan het Ganzendiep gaan varen richting de Randmeren, houd dan rekening met de volgende werkzaamheden aan de Elburgerbrug, Roggebotsluis en de Nijkerkersluis. Lees meer... klikkerdeklikNieuwe Scheepspraet komt er aan...
18-05-2018

Goed nieuws! De nieuwe Scheepspraet met 24 pagina’s leesplezier is afgelopen week van de persen gerold.. dus nog heel even geduld, binnenkort ligt ‘ze’ in de brievenbus.


Nieuwe website WSV Het Koggeschip is online
03-05-2018

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar eindelijk is het zover... de nieuwe website van WSV Het Koggeschip is online. Wij horen niet alleen graag wat u ervan vindt, maar ook als u iets mist. Schroom niet om dit door te geven aan redactie@wsvhetkoggeschip.nl.


Nieuwsbrief van 'Varen doe je samen!' is uit
02-05-2018

De nieuwe nieuwsbrief van 'Varen doe je samen' is uit. Alles wat nodig is voor een goed voorbereide vaartocht en het laatste nieuws daarover staat in deze nieuwsbrief. Bezoek ook een de website varendoejesamen.nl hier staan veel interessante achtergrondinformatie met kaarten en apps. Leuk om te weten, leuk om te leren en essentieel om te doen. Dus voor watersporters op alle niveaus, veilig varen, meer vaarplezier, dat is waar ‘Varen doe je Samen!’ voor gaat.
https://mailchi.mp/varendoejesamen/varen-doe-je-samen-nieuwsbrief-4-april-2018


Watersportverbond jaarverslag 2017 Regioteam Overijssel
02-05-2018

Het jaarverslag 2017 van het Regioteam Overijssel laat zien met welke onderwerpen het team mee bezig is geweest. Het Regioteam Overijssel bestaat uit 5 vrijwilligers. Zij behartigen namens de aangesloten verenigingen de belangen van de watersporter. Belangrijke thema’s zijn de bereikbaarheid en de veiligheid. Het team heeft veel contact met Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de Provincies. Daarbij werken zij graag samen met organisaties als de HISWA, Schuttevaer en andere bonden. In Nederland werken 16 van dergelijke teams. Daarmee is het Watersportverbond in bijna elke overleg vertegenwoordigd. Zie ook : http://www.watersportverbond.nl/belangenbehartigingLaatste Nieuws

Onze sponsoren: